Posted on

Skall man utföra golvslipning eller lägga helt nytt golv?

Behöver man verkligen kontakta en golvläggare när golven ska läggas? Nej, inte alltid. Det beror på vilken kunskap du har, hur mycket tid du vill lägga ner och vilket golv det är. Enkla tips på vägen gällande golvläggning är:

  • Gör det du kan – och låt annan göra resten

Att lägga ett trägolv kan vara extremt enkelt, kolla upp en lista på golvslipning i orter. Detta åtminstone om rummet är helt kvadratiskt och golvet är anpassat i mått. Då kan det räcka med enkla verktyg som skruvdragare, såg m.m. Men alla rum är inte helt kvadratiska.

Det svåra kan komma på slutet när golvlister, smyglister och för ska anpassas utifrån det nya golvet. Lägg fokus på det du kan och låt sedan en golvläggare eller snickare göra resten. Det finns enkla delar och enkla golv men lämna över det svåra till proffs, tex golvslipning.

  • Undvik parkett

Parkett är ett av de svåraste golven att lägga. I en intervju till ViiVilla i Malmö säger en expert att lekmän bör undvika att lägga parkettgolv själva. I detta fall är det alltså bättre att kontakta en golvläggare.

Men man ska skilja på parkettgolv och parkettlamellgolv då det sistnämnda golvet är lättare att få på plats. Experten påtalade även att laminatgolv är bland de svårare golven. Detta eftersom laminat är så tunt att det lätt går sönder vid hantering. Det golv han ansåg var lättast att jobba med var lamellgolv. En golvtyp som är ”förlåtande” mot det underlag det appliceras på.

  • Lim eller skruv?

Lim och skruv kan användas till olika ändamål. Det kan i vissa fall vara svårt att klicka ihop golvet och då kan montering behöva ske med exempelvis lim. Det kan ske under element och på mer svåra ställen att komma åt. Att använda skruv har i sin tur sin fördel. Skruv kan pressa fast golvet på ett sätt som lim inte gör.

  • Behövs det en fuktspärr?

Det många lekmän inte tänker på är att det kan behövas fuktspärr innan golvet monteras. Är det exempelvis lamellgolv som ska monteras på en betongplatta är det viktigt att första ha en fuktspärr. Är man osäker på om golvet kan läggas direkt eller om något först behöver göras kan en golvläggare hyras in som konsult. Kom ihåg att det då enbart ges råd och att det är du som tar beslut och även har ansvar för dessa. Någon garanti ingår inte så länge som enbart rekommendationer ges. Tänk även på att man inte kan utföra golvslipning på laminatgolv.

Prata gärna med återförsäljare av golv om du känner dig osäker. De kan både ge tips på rätt golv och produkter. Kontakta https://golvslipningstockholmslän.se om du vill lägga golv eller är i behov av golvslipning.