Sälja företagets fakturor – Här är nackdelarna

Att använda sig av factoring när man driver ett företag har många fördelar men det finns också saker man bör se upp med. Det finns några faktorer som kan avgöra om det är värt det eller inte, så som att det kan finnas kostnader om du vill säga upp avtalet. En annan nackdel kan vara hur kontakten och servicen för dina kunder hanteras, vilket behöver ses över noggrant innan du anlitar ett factoring-företag.

Väntade och oväntade kostnader

Att köpa tjänster från andra företag är såklart inte kostnadsfritt och detsamma gäller med factoring. Det är viktigt att jämföra olika företag innan man väljer att sälja fakturor vidare. Olika factoring-företag erbjuder olika kostnadsförslag och avdragen som de gör kan variera mycket. De flesta anger en procentandel i avtalet som reglerar hur stor kostnaden blir per enskild faktura men det finns också de som tar ut en fast summa. Oavsett vilket så ger det en minskad vinstmarginal för de fakturor du väljer att sälja. Det kan också vara bra att kolla vad som gäller om du vill säga upp tjänsten eftersom att vissa av dessa företag tar ut en kostnad även då.

Kunder och service

En annan viktig del att se över, som kan komma att bli en nackdel, är hur servicen och bemötandet till kunderna går till. Det är trots allt dina kunder även om du själv inte sköter faktureringen längre. Det första man bör tänka på är att avsändaren på fakturan kommer att ändras. Den kommer inte längre ifrån dig utan det framgår tydligt att den blivit övertagen av ett annat företag. Det kan skapa förvirring bland dina kunder, även om informationen tydligt ska framgå på fakturan men en del av dina kunder kan se det som en direkt nackdel att du anlitar factoring-företag.

Ett annat problem som kan uppstå om du har viktiga kunder sedan långt tillbaka är att du tappar en del av den personliga kontakten och servicen, som kan vara viktig för förtroendet.
Även om det kanske inte är så vanligt så finns risken att du förlorar kunder för att du använder dig av tjänster som factoring.

Tänk också på att det är factoring-företaget som väljer vilka fakturor de vill köpa från dig och inte. De kan neka en faktura som avser en kund med dålig kreditvärdighet och då behöver du ändå göra jobbet med faktureringen själv. Det är alltså inte säkert att du kommer undan all fakturering i ditt företag. Även om nackdelarna är få kan det vara små saker som avgör hur vida det är värt för ditt företag att använda tjänsten eller inte.