Posted on

3 fördelar med att sälja fakturor

Det finns företag som jobbar med att köpa in andra företags fakturor, så kallad factoring, mot en avgift. Säljaren av fakturan får istället in snabba pengar till företaget samt att de slipper en del av sin administration. Det kan alltså löna sig för båda parter att sälja sina fakturor till ett factoringföretag.

Snabba pengar
Att få in pengar från en faktura kan vara en långdragen process, och om man har ett nytt företag som är i behov av att snabbt öka sin likviditet kan det vara en stor fördel att använda sig av factoring. Det fungerar såklart även om man drivit sitt företag i många år men av någon anledning behöver ha in pengar på ett snabbt och smidigt sätt. Kanske står du inför en investering eller håller på att utveckla företaget ytterligare och behöver ha in kontanta medel från dina kunder. Med factoring har du pengarna från dina fakturor på bara ett par timmar och behöver alltså inte vänta tills dina kunder har genomfört betalningarna.

Minskad administration
Även om det är en liten del så kommer den egna administrationen att minska på ditt företag genom att någon annan sköter faktureringen till dina kunder. Har du många kunder och många fakturor att skicka ut varje månad kan det krävas en hel del tid till att både planera, förbereda och skicka ut fakturorna. Du väljer själv vilka fakturor du vill sälja och vilka du vill skicka ut på egen hand och vissa företag väljer att sälja alla sina fakturor för att underlätta för sig själva.

Kreditrisken försvinner
När factoringföretaget köper din faktura tar de också över kreditrisken, så att om en faktura till din kund skulle förbi obetald har du inte längre något ansvar för den. Det innebär dessutom att du inte behöver lägga tid på att skicka ut påminnelser till kunden eller ta ärendet vidare till inkasso, utan det sköter företaget som jobbar med factoring. Du som säljare av dina fakturor kan även få ökad medvetenhet om dina kunders betalningsförmåga och kreditvänlighet, vilket även det kan vara en fördel för dig och ditt företag.

Det finns alltså en hel del fördelar med att anlita ett företag för factoring. Däremot ska man alltid tänka på att det är en tjänst man köper och att det naturligtvis kommer att kosta pengar. Kostnaderna i sin tur baseras på hur många fakturor du som kund väljer att sälja samt hur höga belopp dom har men för dig som planerar att utveckla ditt företag och behöver ha in snabba pengar istället för att ta ett lån kan det vara en bra lösning på kort sikt.